AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

An toàn là ưu tiên hàng đầu, không chỉ cho cán bộ và nhân viên của chúng tôi, mà còn cho các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên. Chúng tôi đảm bảo đào tạo an toàn thích hợp để thực hiện các chương trình an toàn của chúng tôi. An toàn phải luôn luôn được ưu tiên và là nền tảng cho một dự án thành công.

Bảo vệ môi trường cũng là nguyên tắc hướng tới của chúng tôi. Giảm bụi, giảm ồn và các máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển ra lưu thông đảm bảo vệ sinh môi trường.