Hitachi KH180-3

  • Số chế tạo                                   : 242-01043
  • Năm chế tạo                                : 1998
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Tầm với                                        : 4 – 34m

– Sức cầu (max)                             : 50T/4

– Vận tốc quay                           : 3,5v/ph

– Vận tốc nâng                           : 35 – 70m/ph

– Tổng tải                                    : 50T