Sumitomo – SC550-2

  • Số chế tạo                                   : SC055-1032
  • Năm chế tạo                                : 2003
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Tầm với                                        : 3,6 – 32,8m

– Sức cầu (max)                             : 55T/6m

– Vận tốc quay                                : 4,3 v/ph

– Vận tốc nâng                                : 95m/ph

– Tổng tải                                         : 55T