Thông tin chung

+ Thầu chính: Trung chính TC Co., LTD

+ Tư vấn giám sát: Coninco, ABECO

+ Thi công nền móng: Công ty cổ phần nền móng Mindipile

+ Phạm vi: cọc D1000, D1400

+ Thời gian: T3/2017

+Địa điểm: Hải Phòng, Việt Nam