Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH THĂNG LONG
Công trình:  Khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng thuộc khu tái định cư Đông Hội
Thiết kế:  Ban quản lý các dự án EUROWINDOWS
Nhà thầu chính:  Tổng công ty Sông Hồng
Nhà thầu nền móng:  Công ty cổ phần nền móng Mindipile
Phạm vi công việc 55 cọc khoan nhồi D1500x47m 23 cọc khoan nhồi D1000x45m 22 cọc khoan nhồi D800x38m
Thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 10 năm 2016
Thiết bị chính:  01 IMT AF200, 01 Kobelco 7055, 02 ED 5500
Địa điểm:  Đông Hội, Đông Trù, Hà Nội