Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Chi nhánh công ty cổ phần XNK tổng hợp Hà Nội tại Hà Tây

Công trình: GEMEK TOWER II

Thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Kết Cấu Việt

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Confitech Tân Đạt

Nhà thầu nền móng: Công ty cổ phần nền móng Mindipile

Phạm vi công việc 07 cọc khoan nhồi D800x45m

53 cọc khoan nhồi D1200x45m

32 cọc khoan nhồi D1400x45m

Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2015

Thiết bị chính: 01 Sany 150C, 01 Kobelco 7055, 01 ED4000