Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Yên

Công trình: Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Cục cảnh sát kinh tế – Bộ Công An

Thiết kế: ITD Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Vạn Lộc

Nhà thầu nền móng: Công ty cổ phần nền móng Mindipile

Phạm vi công việc 99 cọc khoan nhồi D1500x57m

20 cọc khoan nhồi D1200x57m

Thời gian thực hiện: Tháng 08 – 10 năm 2015

Thiết bị chính: 01 ED6500 và 01 ED5500, 02 cẩu 50T