IMT AF 200

  • Số chế tạo                                   : D3D00416
  • Năm chế tạo                                : 2008
  • Nhà chế tạo                                 : Italia
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 1.8m

– Chiều sâu khoan (max)             : 62m

– Momen khoan                            : 20T.m

– Tổng dài                                     : 68T