Bauer BG36

    • Số chế tạo                                   : No 2089
    • Năm chế tạo                                : 2009
    • Nhà chế tạo                                 : Đức
    • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 2.5m

– Chiều sâu khoan (max)             : 68.6m

– Momen khoan                            : 275KN.m

– Tổng dài                                     : 127T