Kobelco 7055

  • Số chế tạo                                   : GB00791
  • Năm chế tạo                                : 2006
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 2,0m

– Chiều sâu khoan (max)             : 70m

– Momen khoan                            : 10T.m

– Tổng tải                                      : 55T