Sany SR150C

  • Số chế tạo                                   : 10DX023206058
  • Năm chế tạo                                : 2011
  • Nhà chế tạo                                 : TQ
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 1.5m

– Chiều sâu khoan (max)             : 55m

– Momen khoan                            : 15T.m

– Tổng dài                                     : 45T