Sany – SR200C

  • Số chế tạo                                   : 0986152
  • Năm chế tạo                                : 2013
  • Nhà chế tạo                                 : TQ
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 1.8m

– Chiều sâu khoan (max)             : 68m

– Momen khoan                            : 20T.m

– Tổng tải                                     : 68T