Soilmec – SR60

  • Số chế tạo                                   : No D3D000454
  • Năm chế tạo                                : 2009
  • Nhà chế tạo                                 : Italia
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 1.8m

– Chiều sâu khoan (max)             : 66m

– Momen khoan                            : 20T.m

– Tổng tải                                     : 63T