BAUER GB46

Thông Tin Thiết Bị

Số chế tạo: 100201
Năm chế tạo: 2010
Nhà chế tạo: TQ
Năng lực làm việc: – Chiều rộng cạp (max): 1,5m
– Chiều sâu cạp (max):75m