HITACHI HE6010B

Thông Tin Thiết Bị

Số chế tạo: 2B5P000110
Năm chế tạo: 2001
Nhà chế tạo: Nhật Bản
Năng lực làm việc: – Đường kính khoan (max): 3,0m
– Chiều sâu khoan (max): 60m
– Momen khoan: 15T.m
– Tổng tải: 104T