KOBELCO 7055

Thông Tin Thiết Bị

Số chế tạo: 100201
Năm chế tạo: 2010
Nhà chế tạo: Nhật Bản
Năng lực làm việc: – Chiều rộng khoan (max): 1,5m- Chiều sâu khoan (max):75m