NIPPON MODEL ED5500 (số 2)

Thông Tin Thiết Bị

Số chế tạo: No E92901
Năm chế tạo: 1995
Nhà chế tạo: Nhật Bản
Năng lực làm việc: – Đường kính khoan (max): 1,5m
– Chiều sâu khoan (max): 58m
– Momen khoan: 6T.m
– Tổng tải: 57,8T