Tin Tức Công Ty

NIPPON MODEL ED6500

Thông Tin Thiết Bị

Số chế tạo: No E60901
Năm chế tạo: 1999
Nhà chế tạo: Nhật Bản
Năng lực làm việc: – Đường kính khoan (max): 3,0m
– Chiều sâu khoan (max): 71m
– Momen khoan: 12T.m
– Tổng tải: 63T