SANY - SR150C

Thông Tin Thiết Bị

Số chế tạo: 10DX023206058
Năm chế tạo: 2011
Nhà chế tạo: TQ
Năng lực làm việc: – Đường kính khoan (max): 1,5m
– Chiều sâu khoan (max): 55m
– Momen khoan: 15T.m
– Tổng tải: 45T