SOILMEC - SR60

Thông Tin Thiết Bị

Số chế tạo: No D3D000454
Năm chế tạo: 2009
Nhà chế tạo: Italy
Năng lực làm việc: – Đường kính khoan (max): 1,8m
– Chiều sâu khoan (max): 66m
– Momen khoan: 20T.m
– Tổng tải: 63T