Thông tin chung

Chủ đầu tư: BQLDA hạ tầng Vân Phong

Tư vấn giám sát: Liên danh công ty TNHH 2D, Xí nghiệp TVXDCT 51, Công ty cổ phần đất Nha Trang

Thi công nền móng: Công ty cổ phần nền móng Mindipile

Phạm vi: cọc khoan nhồi D1000

Thời gian: T8-T9/2017

Địa điểm: Thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.