Thông tin chung:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thái Hòa Thịnh

Tư vấn giám sát: Công ty tư vấn giám sát V.M

Thi công nền móng: công ty cổ phần nền móng Mindipile

Phạm vi: Cọc D1000, D1500

Thời gian: T3/2017

Địa điểm: số 4 – Hùng Vương – Nha Trang – khánh hòa